Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức

Tăng Giáp's Recent Activity

 1. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Chuyên đề Chuyên đề hình học Oxyz

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  Chuyên đề hình học oxyz (1).jpg Chuyên đề hình học oxyz (2).jpg Chuyên đề hình học oxyz (3).jpg Chuyên đề hình học oxyz (4).jpg Chuyên đề hình học oxyz (5).jpg Chuyên đề hình học oxyz (6).jpg Chuyên đề hình học oxyz (7).jpg Chuyên đề hình học oxyz (8).jpg Chuyên đề hình học oxyz (9).jpg Chuyên đề hình học oxyz (10).jpg Chuyên đề hình học oxyz (11).jpg Chuyên đề hình học oxyz (12).jpg Chuyên đề hình học oxyz (13).jpg Chuyên đề hình học oxyz (14).jpg Chuyên đề hình học oxyz (15).jpg

  Diễn đàn: Ôn tập

  22/10/17 lúc 20:44
 2. Tăng Giáp comment in post at the thread Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc bắt đầu 2 vật dao động cho tới khi khoảng cách hai vật lớn nhất

  ∆x = x1 – x2 = 6cos(4πt – 2π/3) cm. $t = 0 \to \left\{ \begin{array}{l} \Delta x = 6\cos \left( { - \frac{{2\pi }}{3}} \right) = -...

  22/10/17 lúc 13:14
 3. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc bắt đầu 2 vật dao động cho tới khi khoảng cách hai vật lớn nhất

  Hai vật dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song cạnh nhau và có cùng trục Ox có phương trình lần lượt là x1 = 3cos(4πt – π/3)...

  Diễn đàn: Hỏi đáp phần dao động cơ

  22/10/17 lúc 13:13
 4. Tăng Giáp comment in post at the thread Biên độ dao động của chất điểm có giá trị gần bằng

  $\begin{array}{l} \Delta \varphi = \omega \left( {t' - t} \right) = \frac{\pi }{6} \to \left\{ \begin{array}{l} \cos \left( \alpha...

  22/10/17 lúc 13:04
 5. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Biên độ dao động của chất điểm có giá trị gần bằng

  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 2 s. Tại thời điểm t vật có li độ 3 cm và đang giảm, đến thời điểm t' = t + 1/6 (s) thì vật...

  Diễn đàn: Hỏi đáp phần dao động cơ

  22/10/17 lúc 13:03
 6. Tăng Giáp comment in post at the thread Li độ dao động ở thời điểm sau đó

  Chu kỳ: \(T=\frac{2\pi}{5\pi}=0,4s\) Trong thời gian 1/30 s thì véc tơ quay đã quay một góc: \(\frac{1}{30.0,4}.360=30^0\) TH1: vật đang...

  22/10/17 lúc 12:42
 7. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Li độ dao động ở thời điểm sau đó

  Một vật dao động điều hoà với phương trình \(x=5\cos(5\pi t+\frac \pi 3)(cm)\). Biết ở thời điểm t có li độ là 3cm. Li độ dao động ở...

  Diễn đàn: Hỏi đáp phần dao động cơ

  22/10/17 lúc 12:41
 8. Tăng Giáp đã trả lời vào chủ đề Nâng cao Tuyển tập bài dao động cơ trích trong đề thi BGD&ĐT từ 2010 - 2017.

  Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết khoảng thời gian giữa hai lần vật...

  22/10/17 lúc 07:54
 9. Tăng Giáp đã trả lời vào chủ đề Nâng cao Tuyển tập bài dao động cơ trích trong đề thi BGD&ĐT từ 2010 - 2017.

  Một vật dao động điều hòa dưới biên độ A. Biết răng sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng và bằng 0,1s vật lại cách vị trí cân...

  22/10/17 lúc 07:53
 10. Tăng Giáp đã trả lời vào chủ đề Nâng cao Tuyển tập bài dao động cơ trích trong đề thi BGD&ĐT từ 2010 - 2017.

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, với gia tốc cực đại là 320 cm/s$^2$. Khi chất điểm đi qua vị trí gia tốc có độ lớn 160...

  22/10/17 lúc 07:51
 11. Tăng Giáp đã trả lời vào chủ đề Nâng cao Tuyển tập bài dao động cơ trích trong đề thi BGD&ĐT từ 2010 - 2017.

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang với động năng cực đại Wo , lực kéo về có độ lớn cực đại Fo . Vào thời điểm lực...

  22/10/17 lúc 07:50