Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức

Tăng Giáp's Recent Activity

 1. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Sử dụng máy tính casio để giải nhanh lũy thừa và logarit

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  sử dụng máy tính casio để giải nhanh lũy thừa và logarit (1).jpg sử dụng máy tính casio để giải nhanh lũy thừa và logarit (2).jpg sử dụng máy tính casio để giải nhanh lũy thừa và logarit (3).jpg sử dụng máy tính casio để giải nhanh lũy thừa và logarit (4).jpg sử dụng máy tính casio để giải nhanh lũy thừa và logarit (5).jpg sử dụng máy tính casio để giải nhanh lũy thừa và logarit (6).jpg sử dụng máy tính casio để giải nhanh lũy thừa và logarit (7).jpg

  Diễn đàn: Bài 1. Lũy thừa và logarit

  11/12/17 lúc 22:27
 2. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Tìm số chữ số của một lũy thừa bằng máy tính casio

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  tìm số chữ số của một lũy thừa (1).jpg tìm số chữ số của một lũy thừa (2).jpg tìm số chữ số của một lũy thừa (3).jpg tìm số chữ số của một lũy thừa (4).jpg tìm số chữ số của một lũy thừa (5).jpg tìm số chữ số của một lũy thừa (6).jpg

  Diễn đàn: Bài 1. Lũy thừa và logarit

  11/12/17 lúc 22:24
 3. Tăng Giáp attached a file to the thread Chuyên đề Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (1).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (2).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (3).jpg 11/12/17 lúc 21:31
 4. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Chuyên đề Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...

  Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (1).jpg Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (2).jpg Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (3).jpg Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (4).jpg Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (5).jpg Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (6).jpg Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (7).jpg Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (8).jpg Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (9).jpg Giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (10).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (1).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (2).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (3).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (4).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (5).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (6).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (7).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (8).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (9).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (10).jpg giải nhanh hàm số mũ và logarit bằng máy tính casio (11).jpg

  Diễn đàn: Bài 1. Lũy thừa và logarit

  11/12/17 lúc 21:25
 5. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Tìm đạo hàm bằng máy tính casio

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  Tìm đạo hàm bằng máy tính casio (1).jpg Tìm đạo hàm bằng máy tính casio (2).jpg Tìm đạo hàm bằng máy tính casio (3).jpg Tìm đạo hàm bằng máy tính casio (4).jpg Tìm đạo hàm bằng máy tính casio (5).jpg

  Diễn đàn: Chủ đề 5. ĐẠO HÀM

  11/12/17 lúc 21:11
 6. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Tương giao giữa hai đồ thị bằng máy tính casio

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  Tương giao giữa hai đồ thị (1).jpg Tương giao giữa hai đồ thị (2).jpg Tương giao giữa hai đồ thị (3).jpg Tương giao giữa hai đồ thị (4).jpg

  Diễn đàn: Bài 5. Khảo sát sát sự biến thiên hàm số

  11/12/17 lúc 21:02
 7. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Tìm tiệm cận hàm số bằng máy tính casio

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  Tiệm cận hàm số bằng máy tính casio (1).jpg Tiệm cận hàm số bằng máy tính casio (2).jpg Tiệm cận hàm số bằng máy tính casio (3).jpg Tiệm cận hàm số bằng máy tính casio (4).jpg Tiệm cận hàm số bằng máy tính casio (5).jpg Tiệm cận hàm số bằng máy tính casio (6).jpg

  Diễn đàn: Bài 4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

  11/12/17 lúc 21:00
 8. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Tìm giới hạn của hàm số bằng máy tính casio

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  giới hạn của hàm số (1).jpg giới hạn của hàm số (2).jpg giới hạn của hàm số (3).jpg giới hạn của hàm số (4).jpg giới hạn của hàm số (5).jpg

  Diễn đàn: Bài 4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

  11/12/17 lúc 20:56
 9. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Tìm tiếp tuyến hàm số bằng máy tính casio

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  Tiếp tuyến hàm số (1).jpg Tiếp tuyến hàm số (2).jpg Tiếp tuyến hàm số (3).jpg Tiếp tuyến hàm số (4).jpg

  Diễn đàn: Bài 4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

  11/12/17 lúc 20:53
 10. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Tìm cực trị hàm số bằng máy tính casio

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  Tìm cực trị hàm số bằng máy tính casio (1).jpg Tìm cực trị hàm số bằng máy tính casio (2).jpg Tìm cực trị hàm số bằng máy tính casio (3).jpg Tìm cực trị hàm số bằng máy tính casio (4).jpg Tìm cực trị hàm số bằng máy tính casio (5).jpg Tìm cực trị hàm số bằng máy tính casio (6).jpg

  Diễn đàn: Bài 2. Cực đại, cực tiểu của hàm số

  11/12/17 lúc 20:26
 11. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp học thuộc lý thuyết POLIME

  [ATTACH]

  Phương pháp học thuộc lý thuyết POLIME.jpg

  Diễn đàn: Bài 5. Polime và các tc đặc trưng của polime

  9/12/17 lúc 15:20
 12. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  4 bước tránh xung đột chuyện chọn trường chọn ngành

  Nếu bạn đang được bố mẹ ủng hộ hết mình trong việc lựa chọn ngành nghề, thì xin chúc mừng, bạn không cần phải đọc những nội dung tiếp...

  chuyện chọn trường chọn ngành.png

  Diễn đàn: Hướng nghiệp

  8/12/17 lúc 07:36
 13. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  LÝ THUYẾT Hệ thống công thức giải nhanh toán học lớp 12

  Hệ thống trọn bộ công thức giải nhanh toán học lớp 12 [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  công thức giải nhanh toán học lớp 12 (1).jpg công thức giải nhanh toán học lớp 12 (2).jpg công thức giải nhanh toán học lớp 12 (3).jpg công thức giải nhanh toán học lớp 12 (4).jpg công thức giải nhanh toán học lớp 12 (5).jpg công thức giải nhanh toán học lớp 12 (6).jpg công thức giải nhanh toán học lớp 12 (7).jpg

  Diễn đàn: Tài liệu

  6/12/17
 14. Tăng Giáp đã đăng chủ đề mới.

  Hình nón - khối nón tròn xoay

  A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 1) Mặt nón tròn xoay [ATTACH] + Trong mặt phẳng (P), cho 2 đường thẳng d, Δ cắt nhau tại O và chúng tạo thành...

  hình nón, khối nón tròn xoay (1).png hình nón, khối nón tròn xoay (2).png hình nón, khối nón tròn xoay (3).png hình nón, khối nón tròn xoay (4).png hình nón, khối nón tròn xoay (5).png hình nón, khối nón tròn xoay (6).png hình nón, khối nón tròn xoay (7).png

  Diễn đàn: Bài 6. Mặt nón tròn xoay

  6/12/17