Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức

Chương 3. Dòng điện trong các môi trường

Chương này trình bày về dòng điện trong các môi trường: kim loại, chất điện phân, chân không, chất khí, bán dẫn. Đặc biệt lưu ý đến bản chất của dòng điện trong các môi trường, hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn. Ngoài ra, trong chương cũng đề cập đến một số ứng dụng của dòng điện trong các môi trường.

 1. Bài 1. Dòng điện trong kim loại.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Bài 2. Hiện tượng siêu dẫn.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. Bài 3. Dòng điện trong chất điện phân.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. Bài 4. Dòng điện trong chân không.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Bài 5. Dòng điện trong chất khí.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS