Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng hỏi bài, trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức

Chương 7. Mắt - Các dụng cụ quang

Chương này trình bày về các dụng cụ qua tử đơn giản ( lăng kính, thấu kính)tới các thiết bị có cấu tạo phức tạp hơn (kính hiển vi, kính thiên văn), trong đó học sinh được tìm hiểu về downgf đi của ánh sáng qua các dụng cụ quang. Chương này cũng trình bày về cấu tạo và hoạt động của mặt khi quan sát một vật; các tật của mắt ( cận thị, viễn thị, lão thị) và cách chữa.

 1. Bài 1. Lăng kính.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 2. Bài 2. Thấu kính mỏng.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 3. Bài 3. Các tật của mắt và cách khắc phục.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 4. Bài 4. Kính lúp.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 5. Bài 5. Kính hiển vi.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 6. Bài 6. Kính thiên văn.

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS